<

Ordinære generalforsamling 201724-05-2017 - 11:58

Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens ledelse om dennes dispositioner i det forgangne år.

Det er desuden på generalforsamlingen, at der fremlægges planer og træffes beslutninger og lægges budget for det kommende år.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling


.


Generalforsamlingen af holdes i forbindelse med FJD udstillingen i Vissenbjerg hallen, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

.


.Søndag d. 11. juni kl. 10:00

.

 
 

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
5. Regnskabet fremlægges til godkendelse for 2016
6. Godkendelse af budget for indeværende år 2017
7. Fastsættelse af kontingent for kommende år 2018
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af formand eller kasserer
          Formand posten er på valg - og Morten Hougaard ønsker ikke genvalg

10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer
          1. Bestyrelsesmedlem er på valg - Casper Raahede ønsker genvalg
          2. Bestyrelsesmedlem er på valg. 

11. Valg af 3 suppleanter
12. Valg af revisor
13. Valg af revisorsuppleant
14. Udnævnelsen af Årets ildsjæl 2016, husk at indsende dit forslag til sekretaer@weimaraner.dk
15. Eventuelt

Husk at du har mulighed for at komme med forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

For at opnå stemmeret, skal kontingentet være indbetalt senest 4 uger før generalforsamlingen.

Se eventuelt klubbens vedtægter her!

 

På bestyrelsens vegne:

 

Morten Hougaard
Formand@weimaraner.dk

 

 

 

Nyheder <