<

Ny struktur indenfor arbejde med den stående jagthund17-08-2017 - 13:35

P.t. arbejder vi på en forenkling af strukturen i forhold til de stående jagthunde. Der er lavet et oplæg, som vedrører at DJU skal nedlægges og de funktioner som har været forankret her, skal ligge i andre organisationer.

Vedhæftede er en analyse, og det er vedtaget den 9. august at man arbejde videre i den retning som analysen har foreslået.

Brian Visby


Formand Dansk Weimaraner Klub

Læse mere og hent DJU-analyse PDF her

Den 31.01 17 blev Frank Elmer og undertegnede inviteret til et møde i DKK. På mødet deltog repræsentanter for DJ – DKK og FJD.
På mødet blev det besluttet at nedsætte et ad-hoc-udvalg, der fik til opgave, at undersøge muligheden for, at udvikle – forenkle – smidiggøre – og billiggøre arbejdet omkring den stående jagthund.
Ad-hoc-udvalget fik Direktør Jens Glavind som formand. FJD indstillede Ole Dahl Madsen som medlem af udvalget.
 
Den 21.06.17 blev rapporten/analysen forelagt de tre organisationer. Det blev besluttet at forelægge DJU analysen for de tre organisationers bestyrelser.
 
DKK afholder møde den 14.08.17 og DJ den 29.08.17.
 
FJD afholdt bestyrelsesmøde den 9.08.17. På mødet blev det enstemmingt besluttet, at arbejdet med analysen skal fortsætte. Der vil blive nedsat  udvalg, der b.la. skal arbejde med en grundig analyse af økonomi – vedtægter og organisation.
 
Det er vigtigt at understrege, at det FJDs bestyrelse har taget stilling er : At fortsætte arbejdet med analysen.
 
Tidsrammen for igangsætning af en ny struktur løber til udgangen af 2018. Indtil en ny struktur er vedtaget fortsætter den nuværende struktur.
 
Formand for FJD
 
Christian Johansen.

 

 

<