<

Generalforsamling 201805-01-2018 - 15:11

Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2018 i henhold til klubbens love og regler.

 

BEMÆRK NYT STED OG TIDSPUNKT

 

Generalforsamlingen afholdes efter DWK´s hovedprøve lørdag den 7. april klokken 18:30

FDFs hytte ”Mølletoppen”, Skjesbjergvej 40, 8860 Ulstrup

Dagsorden er:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af 2 stemmetællere
 • Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 • Regnskabet fremlægges til godkendelse
 • Godkendelse af budget for indeværende år
 • Fastsættelse af kontingent for kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand eller kasserer
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

 • Niels Kongsbak
 • Bjarne Nürnberg
 • Tommy Klausen

derudover

 • Valg af 3 suppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

Hvis man har forslag i henhold til punkt 8, skal de sendes skriftligt til formanden på mail på mailadressen formand@weimaraner.dk senet 3 uger for generalforsamlingen.

For at opnå stemmeret, skal kontingentet være indbetalt senest 4 uger før generalforsamlingen.

Hent PDF-fil her

Nyheder <