<

Dagsorden og forslag til generalforsamling 16.jun 201906-06-2019 - 09:05

Generalforsamling Dansk Weimaraner Klub 2019

I forbindelse med SJD Udstillingen i Vissenbjerg 16.6.2019

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Valg af referent
Pkt. 3 Valg af stemmetællere
Pkt. 4 Formandens beretning
Pkt. 5 Regnskab
Pkt. 6 Godkendelse af budget
Pkt. 7 Fastlæggelse af kontingent
Pkt. 8 Indkomne forslag

Forslag 1: Vedtægtsændringer i forbindelse med revision og gennemgang af klubbens vedtægter v/formand Brian Visby Hansen
Forslag 2: Vedtægtsændringer v/Jette Veggerby
Forslag 3: C-medlemskab v/Jette Veggerby
Forslag 4: Frederiks Udstilling v/Jette Veggerby
Forslag 5: Udvidelse af avlsliste v/Jette Veggerby
Forslag 6: Klubbens historie v/Jette Veggerby
Forslag 7: Hvalpeformidling v/Jette Veggerby
Forslag 8: Hvalpeliste v/Jette Veggerby
Forslag 9: Udelukkelse fra avlsliste v/Flemming Frederiksen
Forslag 10: Nyt logo v/ formand Brian Visby Hansen

Pkt. 9 Valg af formand, Brian Visby Hansen modtager genvalg.
Pkt. 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer, Camilla Borg Schweizer modtager genvalg
Pkt.11 Valg af suppleanter
Pkt. 12 Valg af revisor
Pkt. 13 Valg af revisorsuppleant
Pkt. 14 Årets Ildsjæl 2019
Pkt. 15 Uddeling af Pokaler
Pkt. 16 Eventuelt!!  se forslagene til generalforsamling her  !!

Nyheder <