I forbindelse med avl på Weimaraneren skal opmærksomheden henledes på at der er to forskellige regelsæt vedrørende avl.

Der ligger en avlsrestriktion på Weimaraner, henholdsvis på den korthårede og
den langhårede, som er udstedt af DKK, og denne beskriver hvilke minimumskrav der skal
være opnået på forældre dyrene for at hvalpene kan stambogsføres med DKK stamtavle.

Ud over avlsrestriktionerne som ovenfor anført ved DKK, så har Dansk Weimaraner Klub valgt
at indføre yderligere krav til hundene for at de kan indgå på avlslisterne og for at hvalpene kan
formidles igennem Dansk Weimaraner Klubs hjemmeside, og igennem hvalpeanviser (nye krav
per 21.04.2021).

Krav for at blive optaget på hanhundeliste, tæveliste og hvalpelisterne, som ligger på
Dansk Weimaraner Klubs hjemmeside er som følgende.


Disse yderligere krav som Dansk Weimaraner Klub har valgt at indføre, er:

-Hunden skal som minimum have bestået anerkendt DJU alm. apporterings prøve eller slæb -
og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve, samt have en præmiering på en
anerkendt 400m/3t schweissprøve.
-Eller have en præmiering på anerkendt markprøve i unghundeklasse eller åbenklasse, samt
have bestået DJU alm. apporterings prøve eller slæb og apporteringsprøve eller DJ udvidede
apporteringsprøve.
-Eller have en præmiering på anerkendt markprøve i brugshundeklasse eller fuldbrugsprøve.
-Eller have bestået UT test ved Jagtbrugshunde.dk, samt have bestået DJU alm. apporterings
prøve eller slæb -og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve.
-Eller have bestået en AT test ved Jagtbrugshunde.dk.
-Eller have bestået en VJP i Tyskland, samt have bestået DJU alm. apporterings prøve eller
slæb -og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve.
-Eller have bestået en HZP i Tyskland.
Udover en af de ovenstående muligheder, skal hunden yderligere have opnået mindst “very
good” på anerkendt udstilling i klasserne åben eller brugsklasse, samt have konstateret
HD-A eller HD-B
En hund som to gange på en anerkendt prøve eller udstilling eller en kombination heraf bliver
diskvalificeret grundet aggressiv adfærd, må ikke optræde på DWK's avlslister, og der skal
ikke gives nogen form for hvalpeformidling fra DWK's side, såfremt hunden alligevel måtte
blive brugt til avl.
Det er ligeledes en forudsætning at ejeren af hunden skal være medlem af DWK

Bestyrelsen kan udøve mandat til dispensation for hunde, som har deltaget i udenlandske
jagtlige prøver.
(gælder fra 21.04.2021 og ikke med tilbagevirkende kraft.
Hunde, som står på avlslisterne før den 21.04.2021 og ikke opnår minimumskrav fra
21.04.2021, er godkendt efter de forhenværende regler.)Hvalpeformidler i DWK
For at hvalpe kan formidles igennem DWK’s hvalpeformidler, skal hvalpene være godkendt til at komme på Dansk Weimaraner Klubs hvalpelister.

DKKs anbefalinger og information
Ud over ovenstående retningsliner for formidling igennem Dansk Weimaraner Klubs hjemmeside, opfordres avlerne også at følge DKK’s etiske regler for avl.

Desuden gøres der opmærksom på at DKK siden 1. juni 2011 har krævet dokumentation for lovligheden af halekuperinger, hvorfor der skal indsendes en dyrlægeattest sammen med registreringsattesten.

DKK har på deres hjemmeside et særlig afsnit for opdrættere her er gives mange informationer om avl og hvad man skal tænke på når man ønsker at opdrætte hunde.

Dispensation
Der er ikke mulighed for at søge dispensation for ovenstående regler.