Dansk Weimaraner Klub er medlem af følgende organisationer

Dansk Weimaraner Klub, søger indflydelse på at fremme den alsidige stående jagthund i danmark.

Derfor gør vi vores indflydelse gældende hvor at vi kan fremme denne sag.


DWK indgår som selvstændig klub under DKK, og er som sådan underlagt de vedtægter og ordensregler, der er gældende for DKK.

DWK er medlem af SJD, som har til formål at fremme de deltagende specialklubbers interesser, gavne jagthundesagen samt at virke for udbredelse af den stående jagthund blandt jægere i Danmark.

Gennem SJD, er vi medlem af Dansk Jagthunde Udvalg (DJU)
Deres formål er at fremme de DJU tilknyttede organisationers interesser inden for jagthundesagen i Danmark samt at stimulere interessen og behovet for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.

Det er gennem denne organisation at der bliver afholdt anerkendte markprøver for stående jagthunde, anerkendte slæb- og apporteringsprøver og anerkendte apporteringsprøver, samt fuldbrugsprøver. Fælles markprøve regler er administreret af DJU, dem kan du læse her!

DWK er med prøve samarbejdet 5Klub, hvor at vi sammen med Tysklanghår, Vizla, Gl. Dansk hønsehund og Drentsche Patrijshond Klub, afholder Vinderklasse markprøve, schweissprøver, apporteringsprøver samt udstillinger.


DWK er med i anlægsudvalget om at indføre prøvesystemet VJP og HZP i danmark sammen med andre kontientiale klubber, du kan læse mere om samarbejdet på den fælles hjemmeside
www.jagtbrugshunde.dk


UPDATE:

Den 31.01 2017 blev Frank Elmer og undertegnede inviteret til et møde i DKK. På mødet deltog repræsentanter for DJ – DKK og FJD.
På mødet blev det besluttet at nedsætte et ad-hoc-udvalg, der fik til opgave, at undersøge muligheden for, at udvikle – forenkle – smidiggøre – og billiggøre arbejdet omkring den stående jagthund.
Ad-hoc-udvalget fik Direktør Jens Glavind som formand. FJD indstillede Ole Dahl Madsen som medlem af udvalget.

Den 21.06.17 blev rapporten/analysen forelagt de tre organisationer. Det blev besluttet at forelægge DJU analysen for de tre organisationers bestyrelser.

DKK afholder møde den 14.08.17 og DJ den 29.08.17.

FJD afholdt bestyrelsesmøde den 9.08.17. På mødet blev det enstemmingt besluttet, at arbejdet med analysen skal fortsætte. Der vil blive nedsat udvalg, der b.la. skal arbejde med en grundig analyse af økonomi – vedtægter og organisation.

Det er vigtigt at understrege, at det FJDs bestyrelse har taget stilling er : At fortsætte arbejdet med analysen.

Tidsrammen for igangsætning af en ny struktur løber til udgangen af 2018. Indtil en ny struktur er vedtaget fortsætter den nuværende struktur.

Formand for FJD

Christian Johansen.