Dansk Weimaraner Klubs formål

Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK), og i overensstemmelse med DKK`s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at udbrede og fremme kendskabet til den korthårede og den langhårede Weimaraner.

DWK indgår som selvstændig klub under DKK, og er som sådan underlagt de vedtægter og ordensregler, der er gældende for DKK.

Klubben er medlem af SJD.
SJD – er fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark. Det er en sammenslutning af 13 specialklubber under Dansk Kennel Klub, som hver repræsentere en stående jagthunderace.

Samt 5klub samarbejde som er et prøvesamarbejde for afholdelse af fælles udstillinger, markprøver, vinderklasser, apporteringsprøver og ræveslæbsprøver.

Samarbejdet har eksisteret siden 1994 og har altså 20 års jubilæum i 2014.