< Tilbage

Mangfoldighed i agerlandet16-06-2018 - 14:01

Invitation til åben høring om agerlandsfaunaen

Sted: Christiansborg, København
Tid: Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 13 - 17
Arrangør: Thomas Danielsen, MF i samarbejde med FJD (klubberne for de stående jagthunde)
Baggrund: Flere rapporter har vist, at vi mangler såvel insekter som fugle i det åbne land og peger på et ønske om større mangfoldighed og øgede naturværdier i agerlandet.
Mål: At få belyst, hvad politikere, landmænd, grønne organisationer og alle naturinteresserede kan gøre for at øge naturværdierne i det åbne land.
Deltagere: Alle med interesse for agerlandsnaturen. Folketingets miljøudvalg inviteres.

Læs mere her

< Tilbage