< Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling 201905-04-2019 - 10:29

Indkaldelse generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Weimaraner klub

den 16. juni 2019 klokken 12:00 i Vissenbjerg hallen, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Dette er i forbindelse med udstillingen i Vissenbjerg.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
6. Godkendelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for kommende år
8. Behandling af vedtægtsændringer
9. Behandling af indkomne forslag
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Camilla Borg Schweizer, modtager genvalg.

11. Valg af formand

Brian Visby Hansen, modtager genvalg.

12. Valg af 3 suppleanter
13. Valg af revisor
14. Valg af revisorsuppleant
15. Eventuelt

Der kan ikke vedtages forslag under eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde mindst 3 uger forinden. Indkommende forslag samt forslag til vedtægtsændringer kan ses på foreningens hjemmeside 10 dage for generalforsamlingen.

Vel mødt – Bestyrelsen

< Tilbage