< Tilbage

AT 2019 - Meld til allerede nu!!01-07-2019 - 12:55

Jagtbrugshunde.dk indbyder til efterårsanlægstest AT–2019


 

På prøverne kan deltage,unghunde fra alle stående racer som er født efter den1. oktober 2017.

På prøverne har medlemmer af klubber i Jagtbrugshunde.dk samarbejdet fortrinsret.

Medlemmer af andre specialklubber optages på prøverne hvis muligt.

Ved fuldtegning skal der forventes, at man kan blive flyttet til en anden prøve hvis der er mulighed for det.

 

Se tiderne og reglerne omkring AT-prøverne her

Hvis der bliver brug for flere prøver, vil dette blive annonceret senere.

For mere information: http://www.jagtbrugshunde.dk/

På prøverne skal medbringes stambog,lovpligtig hundeansvarsforsikring og dokumentation for gyldige vaccinationer.
Uden disse ingen start.

Husk at medbringe vildt på prøven,1-2ænder og1-2 kaniner/harer!

Hvis man selv ønsker at skyde på prøven,skal jagttegn medbringes og fremvises.

Med venlig hilsen Anlægsprøve udvalget

< Tilbage