<

OPDATERET Bestyrelsen søger hjælp!08-12-2019 - 14:26

...

Der er blevet fundet nogen til at påtage sig opgaven med at arrangere Jagt og Outdoor messen. Anette og Frank Sørensen vil gerne stå for at arrangere messen og dermed stå for planlægning og vagtplan. Alle der skulle have lyst til at hjælpe med at bemande standen på messen skal rette henvendelse til Anette og Frank på mail: frank.peter.sorensen@outlook.dk eller telefon: 71 92 00 11

 


 

Den 13. – 15. marts 2020 afholdes der Jagt og Outdoor Messe i Odensen, og her mangler bestyrelsen en eller to personer, som har lyst til at varetage opgaven, med at planlægge og arrangere standen og lave en vagtplan for de tre dage, som udstillingen varer.

 

Bestyrelsen håber på, at et par medlemmer ønsker at påtage sig denne opgave, så klubben kan være repræsenteret på udstillingen og vise racen frem for besøgende på udstillingen.

 

Hvis man ønsker at påtage sig opgaven, så ret henvendelse til undertegnede inden den 16. december, så vi kan meddele Jagt og Outdoor Messen, om Dansk Weimaraner Klub deltager på udstillingen.

 

På bestyrelsens vegne.

Brian Visby Hansen

<