< Tilbage

Indkaldelse til Generalforsamling 2020 og foredrag ved Dyrlæge Bille Ruwald. 15-01-2020 - 20:06

Generalforsamling:
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Weimaraner klub den 22. februar 2020 klokken 13:00 i Ejbyhallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Dagsorden er som følger: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af 2 stemmetællere 
4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 
5. Regnskabet fremlægges til godkendelse 
6. Godkendelse af budget for indeværende år 
7. Fastsættelse af kontingent for kommende år 
8. Behandling af vedtægtsændringer 
9. Behandling af indkomne forslag 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
11. Valg af formand eller kasserer 
12. Valg af 3 suppleanter 
13. Valg af revisor 
14. Valg af revisorsuppleant 
15. Eventuelt 
 
Der kan ikke vedtages forslag under eventuelt.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde mindst 3 uger forinden.
Indkommende forslag samt forslag til vedtægtsændringer kan ses på foreningens hjemmeside 10 dage for generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen har i år valgt, at generalforsamlingen bliver et særskilt arrangement, og vi håber at så mange medlemmer som muligt vil bakke op omkring dette initiativ. Vi har valgt, at der inden generalforsamlingen vil være et fagligt oplæg, og vi har inviteret Bille Ruwald til at komme og holde et foredrag omkring vores jagthunde, og derfor ser dagens program således ud.
 
Kl. 1000-1130:  Foredrag ved dyrlæge Bille Ruwald.
Kl. 1200-1300:  Frokost i Ejby Hallens cafeteria (egenbetaling og tilmelding nødvendig)
Kl. 1300-?:   Generalforsamling 2020
 
Foredrag:
 
Dyrlæge Bille Ruwald kommer og “tager os alle ud af stenalderen” som han selv formulerede det. Det er især med hensyn til skader i hjernens lugtekolbe, hvis man anvender vold mod hunden. Lugtesansen kan så lammes  fra minutter til uger. Endvidere vil i samme spor fortælles om opbygningen af hundens næse hvorfor næsen lige ser ud som den gør og hvorfor en hund pludselig kan gå helt forbi et emne den ellers altid kan finde. Duftforstærkere, duftfælder og i hele taget næsens funktion vil blive belyst.   Dyrlæge Bille Ruwald er uddannet som dyrlæge i 1978 fra den kgl.  Veterinær- og Landbohøjskole og har siden den tid overvejende beskæftiget sig med hunde, især den arbejdende hund som jagthunde, politi og told hunde. Bille er dansk, norsk og tysk autoriseret dyrlæge og er dyrlæge for det tyske Polizei Schleswig-Holstein. Bille Ruwald er kontraktansat i Rigspolitiet, Midt-og Vestsjællands politi, Sydsjællands- og Lollandsfalsters politi, Sydøstjyllands politi og Oslo politi (i Norge). Bille Ruwald er dyrlæge på politiets hundeskole i Farum. Bille Ruwald er fast skribent på “Politihunden” i Danmark, “Politihunden” i Norge og “Polithunden” i Sverige. Bille Ruwald underviser politi i både Danmark, Norge og Tyskland. Bille Ruwald har skrevet flere bøger og på det sidste været medforfatter til en norsk lærebog for det norske politi omkring den norske politihund. Bille Ruwald har været soldat i 22 år hvor han sluttede som major og 10 år som dyrlæge for slædepatruljen SIRIUS Bille er gift med Ackie og de har fire børn
 
 
Frokost:
Der er bestilt fælles frokost i Ejby Hallens Cafeteria, hvor der vil blive serveret dagens ret, som er flæskesteg med tilbehør. Dette til en pris på 95 kr. incl. en øl eller sodavand.
 
Tilmelding til spisning er nødvendig, og tilmelding skal ske til formanden senest den 18. februar 2020 kl. 1800 på mailadresse formand@weimaraner.dk, og der er bindende tilmelding til spisningen. Spisningen afregnes direkte med Ejby Hallens Cafeteria.
 
 
På bestyrelsens vegne.
 
Brian Visby Hansen 
 
< Tilbage