<

Ændring i program for DWK hovedprøve og jubilæumsmiddag07-03-2021 - 22:39

...

Hovedprøven:

 

I lyset af den aktuelle situation i Danmark, ser bestyrelsen sig nødsaget til at lave ændringer i programmet for DWK hovedprøve den 27. og 28. marts 2021. 

Hovedprøven vil fortsat blive gennemført med de programsatte klasser de pågældende dage, men der vil ikke være mulighed for morgenmad i forbindelse med prøven, ligesom det ikke vil være muligt, at købe madpakker til dagen. Alt forplejning, incl. drikkevarer medbringes af prøvedeltagerne selv.

Mødestedet vil fortsat være Nr. Hostrupvej 22, 6230 Rødekro, hvor vi mødes udenfor på parkeringspladsen ved Susanne og Rasmus. Vi vil henstille til at prøvedeltagere bliver udenfor på parkeringspladsen, hvor parolen bliver holdt kl. 0845, og afgang til terræn kl. 0900.

Afslutning på dagen vil ligeledes blive afholdt på parkeringspladsen, Nr. Hostrupvej 22, 6230 Rødekro, hvor præmier og pokaler bliver uddelt, og kritikker givet.

I lyset af den generelle situation med Covid19, henstiller vi til at det kun er prøvedeltagerne, som møder op på prøvedagen, og vi vil bede om at der ikke kommer publikum til prøven. Vi har mulighed for at afholde prøven med 2 hold med 10 prøvedeltagere på hvert hold, og hertil 2 dommere, 1 prøveleder og 2 terrænledere, hvorved vi holder os på det tilladte indenfor forsamlingsforbuddet.  Det er ikke den jubilæumsprøve, som vi alle have håbet på, men vi må bare glæde os over, at vi har muligheden for at få afprøvet hundene.

Jeg håber at alle medlemmer vil respektere ovenstående, og at alle medlemmer, som stiller på prøven, får en dejlig dag, og med mange præmieringer til hundene.


Jubilæumsmiddag:

Som skitseret ovenfor, så ser bestyrelsen sig nødsaget til i første omgang, at aflyse jubilæumsmiddagen den 27. marts 2021. 

Bestyrelsen håber på at vi på et senere tidspunkt på året, kan afholde en jubilæumsmiddag.


Pbv.

Brian Visby Hansen.

<