<

Ordinær generalforsamling Dansk Weimaraner Klub 14-02-2016 - 11:50

 

Så er der mulighed for at at være med til at med til at præge klubben, send dit forslag ind i god tid til sekretæren og det vil blive behandlet på geleralforsamligen.

Lørdag den 2. april, 2016. kl. 16:30

Dagsorden er i henhold til klubbens love af den 28. maj 2001

 

1. Valg af dirigent


2. Valg af referent


3. Valg af 2 stemmetællere


4. Formandens beretning til godkendelse


5. Fremlæggelse af regnskab 2015 til godkendelse


6. Godkendelse af budget for 2016


7. Fastsættelse af kontingent for 2017


8. Behandling af indkomne forslag


9. Valg af Kasserer, Torben Brandt Pedersen modtager ikke genvalg


10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

          1. Bestyrelses medlem, Søren Guldager, modtager ikke genvalg
          2. Bestyrelses medlem, Tommy Klausen, modtager genvalg

11. Valg af 3 suppleanter

 

12. Valg af revisor

 

13. Valg af revisorsuppleant

 

14. Udnævnelsen af Årets ildsjæl 2015

 

15. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
De indkomne forslag kan rekvireres ved at indsende frankeret svarkuvert til sekretær Søren Guldager, Guldagervej 30, Ejersted, 9493 Saltum, eller mail sekretaer@weimaraner.dk

 

For at opnå stemmeret, skal kontingentet være indbetalt senest 4 uger før generalforsamlingen.
Selve adressen for generalforsamlingen er Løgstørvej 80, 9500 Hobro

 

På gensyn

 

Bestyrelsen

<