DANSK WEIMARANER KLUB NYHEDSBREV

 


Dansk Weimaraner Klub nyhedsbrev - W-nyt


Nyt fra bestyrelsen:
Vi har i Dansk Weimaraner Klubs bestyrelse valgt, at vi vil prøve noget nyt i forbindelse med vores bestyrelsesmøder. Vi vil prøve at indføre "Træffetid" så hvis du har en aktuel problemstilling, eller et forslag, som du gerne vil have, at bestyrelsen kigger nærmere på, så vil der blive åbnet op for dette på bestyrelsesmøderne. For nærmere information om det praktiske i "Træffetid", henvises der til www.weimaraner.dk hvor det i nærmeste fremtid, vil blive annonceret.

Som tidligere annonceret, vil vi gerne i bestyrelsen, opfordre alle til at indsende, opnåede resultater på anerkendte udstillinger og prøver til hjemmesiden. Ligeledes vil webmaster Susanne Lundholdt, gerne have billeder og små artikler fra prøver rundt om i landet. Det er ved bidrag fra Jer, at hjemmesiden bliver levende.

Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer for året der er gået, og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Forhåbentlig ses vi rundt om i landet næste år, med de grå.

 

Jagt forbi


Det var med stor sorg, at vi i bestyrelsen modtog nyheden om, at Peter Poulsen var gået bort under en jagt ved Kolding.
Peter har igennem mange år stået i spidsen for Dansk Weimaraner Klub, Kreds 2, og har ydet et stort stykke arbejde her.
Tankerne går til familien i denne svære tid.
Ære være hans minde.

 

Planlægger du et kuld hvalpe??

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle opdrættere, som går med tanker om hvalpekuld, at melde dette ind til hvalpeformidler Hanne Bro Hansen.
Hanne får en del henvendelser fra nye hvalpekøbere, og hvis hun ikke får meldinger ind på planlagte parringer, så har hun svært ved at henvise mulige hvalpekøbere.
 

Hovedprøve og generalforsamling

Afholdes lørdag den 7. april 2018 omkring Langå.

Husk at reservere dagen allerede nu.

Hold øje med indbydelserne på weimaraner.dk og i Jagthunden.I FJD arbejdes der p.t.  på at lave en ny struktur, for de stående jagthunde i Danmark.
Det er DKK, DJ og FJD, som arbejder på dette.
Der arbejdes med ideen om at DJU skal nedlægges, og de funktioner, som har været forankret i DJU, skal ligge i en ny struktur i FJD.
Der vil løbende blive informeret om dette på FJD's hjemmeside og weimaraner.dk5-klub udstillinger

Husk allerede nu, at Dansk Weimaraner Klub i samarbejde med de andre klubber 5-klub samarbejdet, afholder certifikat udstillinger i starten af februar måned.

Der vil komme indbydelse til udstillingerne på weimaraner.dk i nærmeste fremtid.

 
 

 

www.weimaraner.dk