DWK Jagtpokal

DWK-Jagtpokalen uddeles til klubvinderenDWK-Jagtpokalen uddeles til klubvinderenPokalen uddeles hvert år på DWK's generalforsamling til årets Weimaraner, der efter neden­stående skala opnår høje­ste antal sammenlagte point på anerkendte prøver og udstillinger afholdt i Danmark.

Proportioner

Det samlede resultat skal omfatte minimum 2 prøver, hvoraf der maksimalt må medregnes to lydighedsprøver, og maksimum 2 udstil­linger. Ejeren skal være medlem af DWK. Den hund der vinder Jagtpokalen, tildeles tillige titlen Klubvinder (KLBV) det pågældende år.

1. Pokalen uddeles hvert år på DWK's generalforsamling til årets Weimaraner, der efter neden­stående skala opnår høje­ste antal sammenlagte point på anerkendte prøver og udstillinger afholdt i Danmark. Det samlede resultat skal omfatte minimum 2 prøver, hvoraf der maksimalt må medregnes to lydighedsprøver, og maksimum 2 udstil­linger. Ejeren skal være medlem af DWK. Den hund der vinder Jagtpokalen, tildeles tillige titlen Klubvinder (KLBV) det pågældende år.

2. Pokalen bliver ejendom, når den er vun­det 4 gange. I tilfælde af pointlighed tildeles pokalen den hund, der har opnået flest markpoint (ungdoms-, åben-, vinder- og brugsklasser samt fuldbrugs­prøve). Hvisfortsat pointlighed tildeles pokalen ældste hund. Vin­deren får sit navn indgraveret i pokalen, og graveringen foretages af DWK. En hund, der opnår at blive Dansk Brugs-, Dansk Jagt- eller Lydigheds-champion, og som ikke samme år bliver vinder af poka­len, får sit navn indgraveret i pokalen sammen med vinderen med tilføjelsen DK-BRCH, DKJCH, LPCH og erholder dermed samtidig sin andel i pokalen.


3. Pointskala

 

Markprøver

 

Konkurrenceklasse ved Danmarks Jægerforbunds konkurrenceklasse Øst- og Vest for Storebælt, FJD, DKK, DWK's forårsvinderklasse samt fællesklubber­nes forårs- og efterårsvinderklasse:

1. vinder 9 point 2. vinder 8 point

3. vinder 7 point 4. vinder 6 point

5. vinder 5 point 6. vinder 4 point

 

Kvalitetsklasserne brugs-, åben og ungdomsklasse:

1. præmie: 5 point

2. præmie: 3 point

3. præmie: 1 point

 

Apporteringsprøver

Bestået: 3 point

 

Schweissprøver

400 m/3 timer: 1. præmie 3 point

400 m/20 timer: 1. præmie 5 point

1000 m/20 timer: 1. præmie 7 point

1000 m/40 timer: 1. præmie 9 point

Rapportering: 1. præmie 3 point

 

Lydighedsprøver

Klasse 1: 1. præmie 3 point

Klasse 2: 1. præmie 5 point

Klasse 3: 1. præmie 7 point

Klasse 4: 1. præmie 9 point

For ovennævnte prøver gælder, at der for hver lavere placering/­præmiegrad fradrages 2 point.
 

AT/HZP

se PDF-fil
 

Fuldbrugsprøve

1. præmie: 15 point

2. præmie: 11 point

3. præmie: 7 point

 

Slæb- og apporteringsprøve

Max point 5 point

Bestået 3 point

 

DJ udvidede apporteringsprøve (gældende fra 1. januar 2002)

Bestået med 217-232 point, giver 9 point

Bestået med 190-216 point, giver 7 point

Bestået med 164-189 point,giver 5 point

 

Ræveslæbsprøve (gældende fra 1. januar 2002)

Bestået giver 5 point

 

Udstillinger

Champion-, veteran- og brugsklasse:

Excellent 1., giver 7 point

Very Good, giver 3 point

Good, giver 1 point

For hver lavere placering fradrages 1 point.

 

Åben klasse :

Excellent, giver 3 point

Very Good, giver 1 point
 

Junior og mellemklasse:

Excellent 1., giver 4 point

Excellent 2., giver 3 point

Very Good, giver 2 point

Good, giver 1 point

 

4. Medlemmer, der mener at kunne blive vinder af pokalen samt ejere af hunde, der har opnået et DKBRCH, DKJCH eller lydigheds­championat i et kalen­derår, skal inden 1. april i det følgende år rette skriftlig henvendelse til DWK's formand med dokumentation for det opnåede resultat.

 

5. Skænkeren og DWK forbeholdes ret til at ændre propositionerne. Justering af propositionerne er foretaget iflg. aftale med Jørn Lund-Thomsen, aug. 95, og Januar 2010. DWK har justeret propositionerne juni 2008.

 

6. Udsættes 1. gang på generalforsamlingen 1990, altså for hunde, der har resultater fra 1989.

 

Tidligere vindere:

 

2020      
2019 58 Point Hunt'N'Fun Effie Camilla Borg Schweizer
2018 42 point Cæsar Martin Dannemand
2017 47 point Hunt´N´Fun Eta Casper Raahede
2016 23 point Jarl D´Ombrelune Dan Siig Svendsen
2015  -  Ikke uddelt  
2014 19 point Gaby Hanne Bro Hansen
2013 26 point Thornvig´s Janka Karen Sylvest Hansen
2012 40 point Nordgårdens Mossa Carl Kristian Thomsen
2011 52 point Nordgården's Mossa Carl Kristian Thomsen
2010 34 point Sønderskoven's Don Chang le Rapide Flemming Frederiksen
2009 48 point Hot Shoot's Hi Yoda Annemarie Larsen
2008 29 point Hot Shoot's Gamma Marietta Foxmar Nielsen
2007 28 point Scuba's Hunter Kristian Kristiansen
2006 35 point Asleik Dan Siig Svendsen
2005 42 point Dox Lars Iversen
2004 23 point Hot Shoot's Cox Bjarne Nürnberg
2003 32 point Hot Shoot's Cox Bjarne Nürnberg
2002 24 point Hot Shoot's Cox Bjarne Nürnberg
2001 23 point Dox Lars Iversen
2000 24 point Jimbo Kim Birkegaard
1999 21 point Højager's Killa Birte Johansen
1998 29 point Højager's Marco Elias Hansen
1997 29 point Zepp Annette Würtzen
1996 33 point Kira Britta Fjeldberg
1995 26 point Forster's Gucci Niels Jørgen Drost
1994 19 point Cato Hans-Henrik Danielsen
1993 DKJCH Forster's Avvi Trine & Anders Sisbo
1993 40 point Forster's Andy Kirsten Overgaard
1992 43 point Højager's Dirty Birte Johansen & Tyge Overbye
1991 67 point Titan Ida Sparlund
1990 56 point Titan Ida Sparlund
1989 61 point Titan Ida Sparlund